فهرست بستن

طراحی لوگو هومن اهرامی

لوگوی شخصی نویسنده در حوزه ادبیات

هومن اهرامی یک نویسنده ، محقق و پژوهشگر در حوزه ادبیات فارسی است که تمایل داشت یک لوگوی شخصی برای او طراحی شود که در آثار و کتاب هایش استفاده کند ، در این طراحی تلاش شد حوزه فعالیت صریح به مخاطب القا شود ، استفاده از رنگ های سنتی و با صلابت و فرم و شکل خاص از مشخصه های این طرح است .

اطلاعات پروژه

  • نام برند : هومن اهرامی
  • حوزه فعالیت : نویسنده و محقق ادبیات فارسی
  • سال پروژه : بهمن 93
  • طراح گرافيك : سعید یوسفی