فهرست بستن

طراحی لوگو انرژی های پاک خورشیدی

فرم خورشیدی شکل و پر قدرت

شرکت Sun strong solar برند فعال در حوزه انرژی های خورشیدی در ایالات متحده است که در طراحی لوگو انرژی های پاک خورشیدی از رنگ های سبز که نماینده انرژی سبز است و همچنین نارنجی متمایل به زرد که نماینده خورشید است استفاده شده است  همچنین فرم کلی لوگو به سرعت تداعی کننده فعالیت این برند و در ذهن ماندگار میشود .

اطلاعات پروژه

  • نام برند : Sun strong solar
  • حوزه فعالیت : انرژی خورشیدی
  • سال پروژه : خرداد ۹۶
  • طراح گرافيك : سعید