فهرست بستن

طراحی لوگو و ست اداری مرکز توسعه علوم

رشد و پیشرفت دیجیتال

یکی از مشخصه های استاندارد لوگو سادگی شکل بصری آن است بطوریکه مخاطب بتواند تصویر آن را در ذهن ثبت کند در طراحی نشان مرکز توسعه علوم و فناوری های پیشرفته که مرکز رشد و توسعه علوم نوین است ایده تلاقی المان برگ که نشانه رشد و توسعه است با بیت های دیجیتال اطلاعات مطرح شده است که به ساده ترین شکل مفهوم رسانی میکند .

اطلاعات پروژه

  • نام برند : مرکز توسعه علوم
  • حوزه فعالیت : فناوری های سبز و علوم پیشرفته
  • زمان پروژه : دی ۹۵
  • طراح گرافيك : سعید یوسفی