لوگو و بسته بندی اروندتاب

نور و تابش ، در منطقه اروند

اروندتاب یک برند صنایع روشنایی و تولید لامپ های الکترونیکی است که در جنوب کشور و در منطقه اروند رود کار خود را آغاز نموده و نیاز به طراحی یک لوگو متفاوت و مینیمال برای کاربرد های مختلف تبلیغاتی و چاپ و … داشت .

با توجه به بریف دریافت شده از اطلاعات مشتری و نیازمندی های پروژه استفاده از المان های مکان توسعه برند یعنی رود اروند و اشاره به اروند در دستور کار قرار گرفت . بعد از طراحی اتود های مختلف در طرح تایید شده با استفاده از فضاسازی رود اروند و خورشید و المان های مذکور سعی بر نشان دادن نور ، تابش و رود اروند در این طراحی بود و از رنگ ابی نیز به همین منظور استفاده شده است . بعد از طراحی لوگو ، طراحی بسته بندی برای محصولات مختلف برند با بررسی نیازها و ویژگی های محصولات و رقبای موجود در بازار به شکل مطلوب انجام و ارایه شده است .

اطلاعات پروژه

  • نام برند | اروند تاب
  • حوزه فعالیت | صنایع تولیدی روشنایی
  • زمان پروژه | تیر ۱۳۹۹
  • مدیر هنری و اجرا | سعید یوسفی