رابط کاربری اپلیکیشن بهروب

درخواست آسان ، سبز مراقبت از زمین

بهروب پلتفرم خرید پسماند قابل بازیافت ، در واقع پروژه ای در زمینه حفاظت از محیط زیست محسوب میشود. با توجه به گسترش فعالیت های استارت آپ ها و اپلیکیشن های مشابه در همین حوزه فعالیت تصمیم گرفته شد تا طراحی بگونه ای صورت بگیرد که از نظر کیفی و بصری توسط مخاطب سریعا قابل تشخیص باشد .

در واقع میبایست بهروب هویت و تجربه کاربری منحصر به خودش را در ذهن کاربران ثبت میکرد و از طریق ایجاد پروسه ای راحت برای ارسال های درخواست جمع آوری های پسماند کاربران که برای آن ها عملیاتی بود که شاید در طول هفته چندین بار انجام میداند ، تمایزی در طراحی رابط کاربری اپلیکیشن بهروب ایجاد شود  لذا در طراحی و چیدمان تجربه کاربری با ایجاد تسهیل در پروسه های سفارش گذاری و استفاده از پالت رنگی مرتبط با محیط زیست برای انتقال حس هم جهت با رویکرد برند و فعالیت آن خروجی مطلوب حاصل شده است .

اطلاعات پروژه

  • بهروب | Behroob
  • حوزه فعالیت | سامانه جمع آوری پسماند
  • زمان پروژه | بهمن ۱۳۹۹
  • طراحی رابط کاربری | سعید یوسفی