لوگو فست فود چیزپیز

تصویر سازی و انتقال مفهوم با رنگ

در طراحی لوگو حوزه غذایی همواره متمایز شدن هویت برند به دلیل وجود تعداد زیادی از رقبای تجاری اهمیت زیاد دارد بر همین اساس در طراحی لوگو چیزپیز تصمیم گرفتیم تا از تصویرسازی برای خلق لوگومارک و انتقال سریع و آسان مفهوم و نام برند استفاده کنیم بنابراین با استفاده از لوگوتایپ طراحی شده با استفاده از اتودهای دست نویس با هدف القای واضح فعالیت برند به مخاطب و ایجاد حس دوستانه و استفاده از مفاهیم ساختاری برند همچون خوشمزگی ، تازه بودن و ترد بودن در تلاش بودیم تا چالش اولیه طراحی لوگو فست فود چیزپیز و داستان لوگو که از مفاهیم ساده ای مثل پنیر و پیتزا خلق شده بود را به نوعی حل کنیم همینطور با استفاده از رنگ های طبیعی غذایی المان های لوگو رنگ آمیزی شد و به رنگبندی متمایز و انحصاری برای طراحی لوگو چیزپیز رسیدیم .

اطلاعات پروژه

  • نام برند | چیزپیز
  • حوزه فعالیت | فست فود و رستوران
  • زمان پروژه | آبان ۱۳۹۸
  • مدیر هنری و اجرا | سعید یوسفی