لوگو فارس استیل

صنعت ، شکوه و عظمت پارس

فارس استیل یک برند فعال در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی است که در فیلد های مختلفی در این حوزه فعالیت میکند . در طراحی و ایده پردازی این لوگو ، چالش اصلی نمایش واضح حوزه فعالیت با اشاره به بخش صنعتی کار بعنوان قسمت برجسته لوگو و همچنین با توجه به واژه فارس ، نشان دادن شکوه و قدرت بود که برای انتقال مفهوم و تصویر برند از نماد شیر بعنوان بخش اصلی و با اشاره به واژه فارس ( ایران ) که با المان های دیگری ترکیب و تلفیق شده اند استفاده شد ، بخش های دیگر لوگو نشان دهنده بخش صنعتی در قسمت پایین و در قسمت بالای لوگو نماد شعله و آتش با اشاره به نفت و پتروشیمی استفاده شده است . در بخش رنگ بندی نیز از رنگ های مناسب حوزه کاری برگرفته شده از نفت ، گاز و آتش بعنوان بخش های اصلی فعالیت انتخاب و استفاده شده است .

اطلاعات پروژه

  • نام برند | فارس استیل
  • حوزه فعالیت | صنعت نفت و پتروشیمی
  • زمان پروژه | مرداد ۱۳۹۸
  • مدیر هنری و اجرا | سعید یوسفی