لوگو غرفه

کسب و کارها ، رنگ ها و مکعب

غرفه یک پلتفرم برای معرفی کسب و کارهای اینترنتی است . که با امکان ایجاد صفحات فروش ( فروشگاه اینترنتی ) در تلاش برای رشد و توسعه کسب و کارها از این طریق میباشد .در طراحی لوگو مینیمال و اتود های این پروژه با توجه به بررسی بریف و نیازمندی های پروژه از همین ویژگی ها برای معرفی برند و انتقال پیام استفاده میشود و با قرار دادن المان هایی به صورت صفحات در کنار هم ( اشاره به صفحات اینترنتی ) نتیجه حاصل شده در واقع به صورت یک پرسپکتیو میباشد و عمق ایجاد شده یک مکعب را نمایش میدهد که شکل حاصل کلی در واقع همان مفهوم غرفه است . و به ساده ترین شکل پیام برند به صورت تصویر طراحی و منتقل میشود .

همچنین رنگ های متفاوت و استفاده از این پالت رنگی بیان گر کسب و کارها و تنوع آن ها در فعالیت برند میباشد .

اطلاعات پروژه

  • نام برند | غرفه
  • حوزه فعالیت | پلتفرم کسب و کار اینترنتی
  • زمان پروژه | دی ۱۳۹۹
  • مدیر هنری و اجرا | سعید یوسفی